Nogometni klub Ilovac upisuje nove polaznike u Školu nogometa

Nogometni klub Ilovac upisuje nove polaznike u Školu nogometa

Nogometni klub Ilovac upisuje nove polaznike u Školu nogometa. Dobrodošla su djeca predškolske dobi već od navršene 4 godine, ali i igrači ostalih uzrasta. Detaljnije informacije na nogometni.klub.ilovac@gmail.com, 098/965-7713 i Facebook stranici www.facebook.com/NogometniKlubIlovac.

Nogometni klub Ilovac upisuje nove polaznike u Školu nogometa